HASAR SONRASINDA SORUMLULUKLAMIZ NELERDİR

HASAR SONRASINDA SORUMLULUKLARINIZ NELERDİR -Ülkemiz sigortacılık mevzuatında yer alan Genel Şartlar uyarınca hasar anında bir sigortalının yükümlülükleri genel olarak şunlardır:

 

• Sigortalı, hasarın olduğu tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde sigortacıya hasar ihbarı bildiriminde bulunmalıdır.

 • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve konuna önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiğince uymalıdır.
 • Zararın talimini miktarım belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermelidir.
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer ve şeylerde bir değişiklik yapmamalıdır.
 • Sigortacının isteği üzerine riskin gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullamlmasma yararlı sigortalı için sağlanması mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermelidir.
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacı veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermelidir.
 • Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmeli ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı tuttunnalıdır.
 • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmelidir.

HASAR SONRASINDA NELER YAPILMALI?

Hasar sonrasında sigortanız kapsamında yapmanız gereken en önemli şey sigorta şirketinize hasar ihbarında bulunmamzdır. Hasar ihbarınızı telefon, faks, yazı ya da internet gibi değişik yollarla yapabilirsiniz. Poliçenizde ya da sigorta şirketinizin web sitesinde hasar ihbarım nasıl yapabileceğinize ilişkin detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Sigorta ürününe ve çalıştığınız sigorta şirketine göre hasar ihbar sürecinde iletmeniz gereken bilgi ve belgeler farklılık gösterebilir. Ancak, aşağıda genel olarak hasar ihbarıyla birlikte sigorta şirketinize ilk etapta ulaştırmanız gereken bilgiler yer almaktadır:

 • Poliçe numarası ve acente bilgisi.
 • Sigortalının adı. soyadı, iletişim bilgileri ile varsa ticari unvanı,
 • Hasarın gerçekleşme tarihi ve yeri,
 • Talimini hasar miktarı.
 • Hasarın içeriği, oluş şekli.

Bu bilgileri sigorta şirketine aktararak hasar ihbarının ilk adımını atmış olursunuz. Bu aşamada, büyük olasılıkla sigorta şirketi tarafından size bir hasar dosya numarası verilir. Bu numarayı kaydederek, bundan soma sigorta şirketi ile yapacağınız görüşme ve yazışmalarda hasar dosya numaranız üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Sigorta ürününün tülüne göre sigorta şirketine göndermeniz gereken ilave bilgi ve belgeler de olabilir. Aşağıda temel sigorta türleri çerçevesinde hasar ihbarım tamamlamanız için sigorta şirketi tarafından istenebilecek bilgi ve belgeler sıralanmaktadır. (Meydana gelen hasarın niteliğine ya da sigorta şirketine göre sizden farklı bilgi ve belgeler de talep edilebilir.)

 • Başvurusu dilekçesi ya da formu,
 • Poliçe örneği.
 • Primin ödendiğine dair belge.
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri,
 • TC Kimlik No (şahıslar için). Vergi Levhası (şirketler için).

Bu bilgi ve belgelere ilave olarak değişik sigorta ürünleri iciıı sigorta şirketi tarafından istenebilecek ilave bilgi ve belgeler ise sunlar olabilir:

 

 1. KASKO SİGORTASI

Çarpışma Hasarı

Trafik kaza raporu zaptı.

Alkol raporu.

Aracın hasarlı durumunu gösteren fotoğraf.

Ehliyet ve ruhsat fotokopisi.

Varsa çekme, kurtarma ücretine ait fatura.

Yük irsaliyesi ve kantar fişi (araç yüklü iken kaza yapmışsa).

Araç pert olmuşsa, sigortalıdan aracın peıt olmasını kabul ettiğini gösteril’ muvafakatııame, Rehinli alacaklı (daiıı-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatııame.

Aracın Çalınması

Karakol tutanağı,

Aracın bulunamadığına dair Emniyet’ten yazı.

Varsa aracın ilk alım faturası, bakım kartları, teknik belgeleri. Trafikten çekme belgesi ya da çalınmıştır kaşeli ruhsat,

Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi,

Aracm anahtarları (yedekleri ile birlikte).

Dain-i mürtehin varsa ilgili kurumdan almacak muvafakatııame.

Hırsızlık (teyp vs.) Karakol tutanağı, Ruhsat fotokopisi, Varsa fatura.

 1. TRAFİK SİGORTASI

 

Maddi Hasar

Trafik kaza raporu zaptı ya da Kaza Tespit Tutanağı.

Alkol raporu.

Eğer varsa ifade tutanakları.

Aracın hasarlı halini gösteren fotoğraf.

Sigortalının ehliyet ve ruhsat fotokopisi.

Mağdur aracın ruhsatı (bina hasarında tapu senedi, işyeri hasarında ruhsatname) Hasar gören aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi.

Bedeni Zarar (Tedavi Masrafları)

Trafik kaza raporu zaptı ya da Kaza Tespit Tutanağı. Alkol raporu.

Eğer varsa ifade tutanakları.

Kati doktor raporu.

Tedavi masraflarını gösterir fatura ve belgeler.

Bedeni Zarar (Daimi Sakatlık)

Trafik kaza raporu zaptı ya da Kaza Tespit Tutanağı. Alkol raporu.

Eğer varsa ifade tutanakları.

Maluliyet oranını gösteril

* hastane heyet raporu, Malul kişinin son kazanç durumunu gösterir belge.

Bedeni Zarar (Vefat)

Trafik kaza raporu zaptı ya da Kaza Tespit Tutanağı. Alkol raporu.

Eğer varsa ifade tutanakları.

Veraset ilamı.

 

Trafik zaptında kişinin öldüğü belirtilmiyorsa ölüm nedenini belirten adli tıp raporu ve defin ruhsatı, Ölen şahsın, sağlığındaki kazanç durumunu gösterir belge.

 

Kaza Tespit Tutanağı sadece maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarından soma kazaya karışan sürücünün diğer sürücü veya sürücülerle kazanın oluş şeklinin bir tutanak ile tespitinde anlaşmış olması durumund doldurulur.

Kaza Tespit Tutanağı doldurulurken, mümkün olan durumlarda, araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.

Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karsı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini yapan sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla foım kullanılabilir. Bu dununda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir.

Ancak, aşağıdaki durumlarda Kaza Tespit Tutanağı doldurulmayın, kaza yeri polis görev sahası ise 155. jandarma ise 156 numaralı telefonlar ile yetkililere haber verilmesi gerekir.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa.
 • Sürücünün yaşı küçükse.
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa.
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurulularına ait ise.
 • Kamu kurulularına ait eşyada zarar meydana gelirse.
 • Trafik kazasmda sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse.
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yoksa. (Yurtdışmdan gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşil Kart belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)

Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

Bir önceki yazımız olan Sigorta 'da Hasar Anında neler yapılmalı başlıklı makalemizde kasko ve trafik sigortası hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylaşmak Hayattır
Önceki İçerikQNB Finansbank İnternet Bankacılığı
Sonraki İçerikİş Bankası Kredi Kartı Borcu Yapılandırma
Uzun yıllardır bankacılık sektöründe çalışmaktayım.Finansal sorunlara pratik çözümler üreterek tüketicilerin sorunları çözmeyi amaçlamakla beraber,Borsa, Forex gibi alanlarda yatırımlarım bulunmaktadır.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here